K2 Ski i Konic 80 163cm mit Marker Bindung MXC 12,0 TCQ Z-Wert Skala 4-12
Marke: K2 Modell: Alpin Ski